Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Соопштение за медиумите

ММДЧП и АМКЧП ќе го зголемат фондот за организирање настава на македонски јазик во Албанија

8 мај, 2014

Read this page in English

Print this page

Macedonian Language Classes in Albania Торонто и Мелбурн (8 мај, 2014) – Македонското меѓународно движење за човекови права и Австралиско-Македонскиот комитет за човекови права го зголемија фондот на средства за од ММДЧП и АМКЧП спонзорираните училишта на македонски јазик во Албанија, како и за ТВ програмата на македонски јазик во Корча, Албанија.

Пред извесно време, албански владини претставници и агенти на тајната служба упатија смртни закани до македонските наставници, физички ги напаѓаа и се обидоа да ги заплашат учениците, но приватните часови на македонски јазик сепак продолжија да се развиваат. (
www.mhrmi.org/news/2010/december10_e.asp и www.mhrmi.org/news/2010/february14_e.asp)

Најнов потег на албанската влада во обид да ја потисне употребата на македонскиот јазик е реорганизација на општините со македонско население и нивно присоединување во општини населени со Албанци. На тој начин ќе се намали процентот на Македонци во секоја област што на Албанија ќе и' овозможи да го укине јавното образование на македонски јазик.

Тоа ќе има директно влијание врз општината Пустец во регионот на Мала Преспа, врз општините Острени, Стеблево и Требиште во регионот на Голо Брдо и врз општините Запот и Шиштавец во регионот на Гора. За време на средбите со локалните Македонци, министерот за локална самоуправа, Бленди Чучи, понуди „гаранција" дека општината Пустец нема да биде укината. Сепак, никакви гаранции не беа понудени за другите општини. Албанија воопшто не го признава постоењето на Македонците било каде освен во Пустец, а не па уште да им се обезбеди било какво јавно образование.

"Албанскиот парламент ќе гласа за овој предлог-закон на крајот на јули. Во меѓувреме, бараме од албанските власти и од претставниците на меѓународната заедница, општините во кои што живеат Македонци да не се укинуваат. Настојувањата на Албанија да ни го оспорува нашето право на образование во нашата мајчин јазик мора да запрат", вели Едмонд Османи, претседател на Месниот комитет на Македонската алијанса за европска интеграција од Голо Брдо.

Македонски организации редовно организираат потпишување на петиции и испраќаат барања до албанското Министерство за образование и до други образовни институции да им се овозможи настава на македонски јазик, но истите за жал се игнорираат.

"За среќа, во ваква ситуација пристапија ММДЧП и АМКЧП со одлуки да финансираат изучување на македонскиот јазик во неколку приватни училиштата и градинки, а сега ја прошируваат помошта и во други области каде што живеат Македонци, вклучувајќи ги регионите на Гора и Голо Брдо, како и градовите Корча, Подградец, Балишта и Врбник", додаде Едмонд Османи.

Потребата од постоење на приватна телевизија на македонски јазик произлезе од недостатокот на македонски содржини на албанските телевизиски и од оневозможувањето пристап на македонските кандидатите за локалните избори.

Иронијата да биде уште поголема, Албанците се жалат на дискриминација во Република Македонија, и покрај вклучувањето на албанскиот јазик на универзитетско ниво, преземајќи притоа секакви можни мерки за да го лимитираат изучувањето на македонскиот јазик во Албанија.

ММДЧП и АМКЧП ја осудуваат од албанската држава диригираната континуирана дискриминација на македонското малцинство, барајќи истовремено од меѓународната заедница да се побара конечно одговорност. Ова се однесува и на неодамнешната резолуција на Советот на Европа со која што се бара од Албанија да обезбеди образование на сите свои малцински јазици.

ММДЧП и АМКЧП ќе продолжат да го зголемуваат фондот за организирање настава на македонски јазик низ цела Албанија. За да помогнете да се обезбеди егзистирање и развој на условите за употреба на македонскиот јазик во Албанија, ве молиме да ги помогнете
Фондот за човекови права на ММДЧП или Фондот на АМКЧП за поддршка на македонските малцинства.

###

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации:
www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook, info@mhrmi.org, 1-416-850-7125.

Основан во 1984 година, Австралиско-македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) е невладина организација која се залага за информирање на влади, меѓународни институции и пошироката јавност / заедници за борбата против дискриминацијата и промовирање на основните човекови права. Нашиот стремеж е да се осигура дека македонските заедници како и другите исклучени групи низ целиот свет се признати, почитувани и уживат во правичен третман. За повеќе информации, посетете ја
www.macedonianhr.org.au, или контактирајте со АМКЧП на info@macedonianhr.org.au или на телефон +61 3 9329 8960.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting