Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Соопштение за медиумите

Во Лерин успешно се одржа македонска научна конференција

8 август, 2015

Read this page in English

Print this page

Macedonian scholarly conference Австралиско-македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП), Европската слободна алијанса - (Виножито), Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП), ОМО „Илинден“ - ПИРИН, and the Европската слободна алијанса - ЕФА (со седиште во Брисел) ја имаа честа во градот Лерин (16-19 јули 2015 година) да бидат домаќини на меѓународната научна конференција под наслов Македонија на периферија на европската модерност.

Целта на оваа мултидисциплинарна конференција беше да се направи значаен придонес за разбирање на македонската современа историја од социолошки, јазични, антрополошки и политички перспективи. Обидите од страна на членови на ултра-националистичка грчка организација уште во првиот ден да го оневозможат одржувањето на конференцијата беа неуспешни.

Конференцијата, како и на промоцијата на книгата Грчката анти-македонска борба (2) 1905-1908 од грчкиот автор Димитрис Литоксоу предизвика интерес кај Македонците. Високиот квалитет на испорачаните документи ќе резултира со академска публикација што ќе биде корисна во високо-образовните институции и пошироко.

АМКЧП, ММДЧП и сите нивни коорганизатори сакаат да ја искажат својата искрена благодарност до сите гости кои што одржаа говор, како и сите присутни, а особено на претставниците на македонското малцинство во Грција.

И на крај, особена благодарност до спонзорите на конференцијата за нивната несебична финансиска поддршка: Македонската заедница од Западна Австралија; Македонската православна заедница на Њукасл и Дистрикт (Њукасл, Австралија); Македонската православна заедница „Свети Димитрија Солунски" (Волонгонг, Австралија); Македонската православна заедница „Свети Јован Крстител" (Џилонг, Австралија); Македонската православна заедница од Мелбурн и Викторија (Свети Ѓорѓи, Епинг); Европската слободна алијанса (Брисел) и до дарежливите, анонимни лица од македонската заедница во Австралија.


###

Основан во 1984 година, Австралиско-македонскиот комитет за човекови права (АМКЧП) е невладина организација која се залага за информирање на влади, меѓународни институции и пошироката јавност / заедници за борбата против дискриминацијата и промовирање на основните човекови права. Нашиот стремеж е да се осигура дека македонските заедници како и другите исклучени групи низ целиот свет се признати, почитувани и уживат во правичен третман. За повеќе информации, посетете ја
www.macedonianhr.org.au, или контактирајте со АМКЧП на info@macedonianhr.org.au или на телефон +61 3 9329 8960.

Македонското меѓународно движење за човекови права (ММДЧП) активно работи на полето на човекови и национални права на Македонците и другите обесправени народи од своето основање во 1986 година. За повеќе информации:
www.mhrmi.org, twitter.com/mhrmi, facebook, info@mhrmi.org, 1-416-850-7125.

 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting