Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
 

Македонско друштво „Илинден” - Tирана

Македонското друштво „Илинден” - Тирана го осудува барањето на Бугарија за признавање на бугарско малцинство во Република Албанија

3 февруари, 2017

Отпечати ја страницата

Андреј Ковачев Македонско друштво „Илинден” - Тирана го осудува барањето на бугарските европратеници Андреј Ковачев и Ангел Џамбаски во ЕП за признавање на бугарско малцинство во Република Албанија. Македонско друштво „Илинден” - Тирана ги отфрла тврдењата на бугарските претставници во ЕП, дека во Албанија има Бугари, како груб фалисфикат на историјата и вистината.

Во регионите Голо Брдо, Преспа, и Гора како и цела територија на Република Албанија ниту имало ниту има Бугари, така било, така и ќе остане. Македонско друштво „Илинден” - Тирана ги осудува активностите на бугарската држава, во обидите за фалсификат на историјата. Бугарија продавајќи бугарски пасоши на Македонците во албанија се обидува да создава Бугари во Албанија кои ги нема.

Бараме од албанската влада и од македонската влада да го осудат овој чин на бугарските претставници во ЕП и да побара Македонците од Албанија да не бидат злоупотребувани за стопирање на патот на Албанија кон интеграциските процеси кон ЕУ.

Македонско друштво „Илинден” - Тиранa
Претседател: Никола Ѓурѓај


Македонско друштво „Илинден” - Тирана

Улица: „Михал Грамено” 183, Тирана
Tел: + 38971946391 + 355692401778
е-mail:
drustvo.ilinden.tirana@live.com
Web: www.ilinden-tirana.com
Национална Комeрециална Банкa - Албанија
IBAN:AL1520511021289300CLOTCLALLY   LEK
IBAN:AL4820511021289300CLOTCFEURA   EUR
IBAN:AL8120511021289300CLOTCFUSDE   USD
SWIFT:NCBAALTX
 
Join Us Videos Follow Us

ACT NOW and SHARE

Macedonian newspaper
in Albania

Proudly supported by MHRMI

MHRMI needs your support

Can you spare a dollar a day for Macedonian human rights?
The Macedonian human rights movement in all parts of Macedonia is stronger and showing more potential than ever, but we need your help to continue our progress. Get involved. Volunteer. Donate. Join the MHRMI Dollar a Day fund and make a difference.

You can make a difference for Macedonians struggling to achieve their human rights. Please do it today. Thank you for your support.

Search the Web
Search the MHRMI Archives
 
© 1997-2018 Macedonian Human Rights Movement International - All Rights Reserved.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting